Blue Flower

Ett litet tvärsnitt av de tusentals bilder jag gjort och fått publicerade i tidningar, tidskrifter, webb och utställningar finns här.