Det är torsdagen den 20 maj 1920 och Käthe Luther har återhämtat sig nog för att stiga upp. Hon vill ännu se lite av Konstantinopel. Det är bråttom nu, för broder Erich börjar ha alla papper samlade och stämplade för att familjen skall kunna resa vidare mot Europa, inklusive hälsointyg och intyg på att alla är ”senza insetti parasiti”. Han har också hittat ett fartyg som tar passagerare. 

Om två dagar åker vi med "Umbria" härifrån via Aten och Brindisi till Venedig. Biljetterna är utlösta och vårt stora bagage har expedierats.

Käthe måste ännu hinna göra åtminstone en sak: teckna. Hon tecknar vyn från hotellfönstret som ni ser här.

De vuxna som skriver dagböcker och hågkomster från de här dagarna i Konstantinopel skriver inte mycket om vad barnen sysslade med. Men en sak berättar de om barnen: De tyckte det var mycket spännande med böneutropen från minareterna.

Det var ju inte några högtalarröster utan såsom i över tusen år levande människor som ropade ut bönestunderna.

Perfekt för barnleken vem såg mullan?

Käthes dagbok 20 maj:

Det är kväll. Från vårt fönster där Erichs bädd står har man en vacker utsikt. Den närmaste minareten avtecknar sig så karaktäristiskt mot den röda kvällshimlen. En mulla kommer ut genom dörren till den lilla balkongen. Han gör sin runda, ropar åt alla håll, och försvinner sedan igen.

Då barnen hör hans entoniga sjungande rop störtar de alla ur sina sängar till fönsteet för att en gång få en glimt av mullan.

     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 


kaethe

Käthe (Katharina) Luther förde den nog-grannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Här porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb

Mary Luther var född Lieven   i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig där 1908. Bilden är från Dorpat. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

erich och webb

Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .