Käthe Luther ligger till sängs på Hotel Osmanli med feber medan brodern Erich jobbar på med att skaffa visum och biljetter, Mary och Tangong håller barnen sysselsatta. Men så smäller det. Käthe:

Jag hörde ett avlägset ljud. Så kom det närmare och jag urskiljde allt tydligare trumvirvlar. Det blir oroligt på gatan. Plötsligt rullar ett kanonskott mellan väggarna, sedan ett till, sedan ett till och ytterligare ett. Det blir oroligt också i huset. Dörrarna går oavlåtligt.

Jag kunde inte föreställa mig annat än att ett uppror hade brutit ut, och blev ganska upprörd vid tanken på vad som nu skulle ske med oss.

Men det var inte riktigt så illa. Erich gör rekognosceringar och kommer snart underfund med vad det är: ramadan.

Under ramadan [som Erich uppfattat som ramasan, och wikipedia fanns inte] får ingen troende muselman inta någon näring så länge det finns dagsljus så att man kan skilja en röd tråd från en vit.

Så snart det blir mörkt kommer livet och vimlet på gatorna och i restaurangerna i gång. Då är butikerna öppna till långt in på natten och de allra finaste läckerbitar lockar köparna att ta igen det välbehag de försakat på dagen.

Också vi köpte av härligheterna – sjaslik rahat-lokum, halva, kumiss, praktfulla stora salladshuvuden mm.

Käthe:

Erich var följande natt ute för att se sig omkring. Också vi tre haremsdamer fick var sitt litet turkiskt smycke som minne av vår pascha.

     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 


kaethe

Käthe (Katharina) Luther förde den nog-grannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Här porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb

Mary Luther var född Lieven   i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig där 1908. Bilden är från Dorpat. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

erich och webb

Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .