Utfärden till Eyubmoskén och begravningsplatsen på söndagen (16.5.1920) slutade för Käthes del med att hon kände sig febrig och gick och lade sig så fort familjen återvänt till hotellet. Det är första gången under resan som hon skriver att hon själv är så sjuk att hon är sängliggande, alla andra (möjligen förutom Alexandra Ohsoling alias Tantong, som i den här berättelsen förblir stum) har det drabbat i tur och ordning med varierande styrka.

Allra värst har det drabbat Mary. Det skymtar fram i anteckningarna och det bekräftas också med förskräcklig tydlighet av den enda bild som tycks ha bevarats (kanske den enda som tagits) av familjen under flyktresan. Den ser ut så här:

Stående bakom från vänster Käthe, Tyra och Erich Luther, sittande Mary med Fred och Edmund i famnen, bredvid henne på en stol Ursula och stående vid Erich Alf.

Hur härjade framför allt Mary och barnen är inser man senast om man jämför med den här familjebilden från Freds dop 4,5 år tidigare. Mary har åldrats flera decennier.

Barnens uppsyn har också märkbart förändrats sedan den här bilden som är tagen hösten 1919 i Novorossijsk.

Det finns inte uppskrivet var den här bilden av familjen på flykt är tagen, och när. Det finns ett exemplar av bilden med texten "Berlin 18.6.1920" men det måste vara fel, för familjen var inte i Berlin då.  Marys extremt härjade uppsyn tyder på att den är tagen just i Konstantinopel (Istanbul). kanske strax efter deras ankomst. Efter det började det nämligen småningom gå uppåt både vad födan och möjligheterna att sköta kläder och hygien beträffar.

Huset i bakgrunden kunde t ex vara desinfektionsanstalten på Tuzla.

Det är också oklart vem som tagit bilden och varför. *)Fröken Ohsoling, Tantong, saknas ur sällskapet men det gör hon ofta, det finns inte många bilder av henne från Novorossijsk heller utan hon förefaller hålla sig undan kameran. Knappast har hon heller hållit i kameran. Eftersom det finns flera lite olika avgränsade kopior torde Erich ha haft med sig negativet hem till Finland. Om bilden är tagen av en gatufotograf så var det sannolikt i närheten av hotellet så att bild och negativ har kunnat levereras till Luthers där. Eftersom Erich var van med mörkrumsteknik tog han säkert gärna också negativet.

 Edit 17.5.2020: Såg just en kopia av familjens visum till Schweiz, utfärdat i Konstantinopel, med denna bild inklistrad. Bekräftar att bilden är tagen i Turkiet, inte i Tyskland, och tyder på att den togs just för att schweiziska ambassaden behövde den för visumet. Säkert tagen under den första veckan i Konstantinopel.

     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 


kaethe

Käthe (Katharina) Luther förde den nog-grannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Här porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb

Mary Luther var född Lieven   i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig där 1908. Bilden är från Dorpat. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

erich och webb

Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .