Hotel Osmanli har inte mycket av ottomanernas glans trots namnet. Familjen Luther inrättar sig så gott det går. I efterskott är det med ledning av berättelsen och Marys teckning lite svårt att se hur man faktiskt fick in allt. Marys beskrivning och bild:


I hörnet stod en emaljhink i vilken den goda Tantong trots trångboddheten kunde tvätta barnens kläder, som sedan fick hänga på ett snöre vid fönstret och torka.
Till vänster från ingången fanns en vattenkran för allmänt bruk. Den bjöd morgon och kväll på en mycket tunn vattenstråle. Till vänster om den det avskyvärda avträdet, vars dörr nödtorftigt kunde stängas med en regel. Ett hål i golvet och en ränna, inget vatten att spola med. Inte något man kunde beträda utan galoscher.


Käthe försöker se det mera optimistiskt:

Man kan egentligen indela vårt rum i fem olika rum: sovrum (Erichs säng), barnkammare (Tantongs och pojkarnas säng), sjukrum eller isolationshospital (flickornas säng). Dessutom vardagsrum-matsal och kök.
När en gäst träder in så kan han knappast ens genom att ta ett steg tillbaka skönja rumsindelningen. Snarare förefaller det hela som ett virrvarr av kläder, kastruller, stövlar, täcken, dynor, matrester, spritkök, tidningar, torkande byke och annat. Vi tycker ändå att de är lyxigt i jämförelse med Braunfels.


Men det bästa med rummet är ändå Konstantinopel, framgår det av hennes dagbok småningom.

     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 


kaethe

Käthe (Katharina) Luther förde den nog-grannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Här porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb

Mary Luther var född Lieven   i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig där 1908. Bilden är från Dorpat. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

erich och webb

Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .