Tisdagen den 11 maj. Konstantinopel. Jag har dragit mig tillbaka vårt hotells dystert belysta matsal för att skriva litet. I vårt rum där vi är nio personer med fyra sängar håller man redan på att gå och sova. 

Käthe Luther rekapitulerar i sin dagbok det som hänt sedan hon senast skrev, för fyra dagar sedan, medan fartyget åkte norrut genom Dardanellerna. Hon har spanat in allt som finns att se längs vägen, hon tycks vara den enda i sällskapet som trots fasan för löss, deras sjukdomsalstrare och alla andra faror och vidrigheter, omedelbart kan låta sig tjusas av att se de historiska trakter som bara varit bekanta från (dåliga) illustrationer i böcker och tidskrifter tidigare.

Så också nu. Osmanli Hotel är tredje klass tycker också Erich, och Mary tycker att det nog inte har någon klass alls. Barnen skrev inte dagbok. Jobbet med att skaffa visum till alla de länder de ännu måste passera i Europa och hitta ett fartyg som går åt rätt håll tycks ta mycket längre än väntat. Men Käthe tänker utnyttja tiden:

Konstantinopel är väl enastående vackert och charmerande, den finaste stad jag hittills har sett [och hon var ganska vittberest]. I morgon skall herr Crauer ta med oss till heliga Sophia. 

     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 


kaethe

Käthe (Katharina) Luther förde den nog-grannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Här porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb

Mary Luther var född Lieven   i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig där 1908. Bilden är från Dorpat. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

erich och webb

Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .