• Huvudsakligen glad och förhoppningsvis kreativ pensionär – med en fungerande firma, Inter Folia Press, vilket betyder att jag också gör enstaka foto- och skrivjobb. Bosatt i Åbo. Ring, skriv eller