Att fira vårens ankomst omkring Valborg lär vara en gammal germansk sed och i familjen Luthers (andra) hemstad Helsingfors har studenterna firat Cajsa Wahllunds födelsedag 1.5 sedan mitten av 1800-talet. Att fira första maj som arbetarrörelsens dag var år 1920 ett modernt socialistiskt påfund.

Så på s/s Rio Negro med dess brittiska befäl och borgerligt sinnade passagerare tycks inget minnesvärt firande ha inträffat lördagen den 1 maj 1920. En orsak var förstås den samma till att firandet nu hundra år senare är påtagligt dämpat:

Man satt i karantän.

Det var det enda sättet att skydda samhället mot många farliga smittsamma sjukdomar. Covid-19 var inte i cirkulation men flera andra virus och bakterier som man inte heller rådde på. Familjen Luther hade liksom flera andra råkat ut för dem, inte på obskyra flyktingläger i Mellanöstern men i Helsingfors.

Av Erichs och Käthes tre första syskon förlorade deras föräldrar två, en som liten flicka i hjärnhinneinflammation efter mässling och en som tonåring i lite obestämbar svaghet. Efter att det åttonde syskonet fötts dog fadern Edmund i tuberkulos.

Så att hamna i karantän var inte förvånande men desto mera skräckinjagande, eftersom det ofta betydde att man stängdes in tillsammans med dödligt smittsamma olycksbröder och –syskon. Bekymren var större än en fråga om tillgången på wc-papper.

Käthe Luther skriver att hon på förmiddagen 1 maj 1920 fortfarande var hoppfull om att de skall komma vidare, men att det svängde mot pessimism mot kvällen.

Major Miller är i land tillsammans med sin brittiska undersökningskommission. Det tycks också vara i hans hand vilka flyktingar som skall få åka vidare från Lemnos. Han är en strängt upptagen person.

     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 


kaethe

Käthe (Katharina) Luther förde den nog-grannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Här porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb

Mary Luther var född Lieven   i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig där 1908. Bilden är från Dorpat. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

erich och webb

Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .