Fredagen 30 april 1920. Glädjen står inte högt i lastrummets tak på s/s Rio Negro den här valborgsmässoafton. Käthe Luther skriver att hon håller på att bli vansinnig:

Nu hoppades vi så säkert att vi skulle komma vidare om en vecka med detta fartyg. Erich var just i land för att tala med kapten Cox. Men istället för att han skulle ha berättat att vi har fått tillstånd att resa så föreslog han att Erich stannar här och hjälper till att bygga storkök, järnvägar och sådant.

Enligt Mary hade Erich till och med förklarat sig vara beredd att göra olika slags arbeten.
Men han torde åtminstone ha knutit näven i byxfickan vid detta erbjudande som han inte kunde tacka nej till. Och han måste ha insett varför så många av järnvägsarbetarna föredrog att redan i onsdags så snabbt som möjligt ge sig av från Lemnos, till och med ombord på råttboet s/s Brünn.

Tja, enligt Cox så borde det ju vara ett fint sätt för Erich att fördriva tiden för eftersom det där efterlängtade tillståndet för Luthers att resa vidare ju inte skulle komma förrän om 4-5 dagar. Och ja, då har ju kanske s/s Rio Negro redan åkt. Käthe avslutar:

Jag kan inte skriva mera, så arg och sorgsen är jag.

 

 

     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 


kaethe

Käthe (Katharina) Luther förde den nog-grannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Här porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb

Mary Luther var född Lieven   i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig där 1908. Bilden är från Dorpat. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

erich och webb

Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .