Torsdagen 29 april 1920. Mest glada nyheter.

I dag har alla barnen varit utomhus. De ser redan en aning bättre ut. Måtte de återhämta sig på en vecka så pass mycket att de kan stå och gå på sina ben.

I dag berättade vår granne att detta fartyg skall gå från Konstantinopel till England. Om det stämmer så är det ju härligt bekvämt för oss.

Erich har äntligen fått en kajuta där han kan ta igen sig och repa sig. Kaptenen var högst älskvärd och tog saken på allvar då Mary talade med honom. Han sade att det är ett nöje för honom att kunna göra något för Erich och hjälpa honom som har hjälpt till så mycket.

Just nu vaggar den unga Delsalle (den 23-åriga babyn) nerför trappan. Han skrevs i går ut från lasarettet efter att ha tillfrisknat från mässlingen. Jag förstår inte varför han återvände hit då det heter att alla senast om en vecka skall sättas i land.

Mässlingsepidemin ombord förefaller ha upphört, d v s alla barn som kan få mässling har haft den.

Käthe Luther förklarar naturligtvis inte för sig själv i sin dagbok dess mera om den 23-åriga babyn eller de andra originalen ombord. Det ger en sentida läsares fantasi både näring och spelrum.

 

     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 


kaethe

Käthe (Katharina) Luther förde den nog-grannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Här porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb

Mary Luther var född Lieven   i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig där 1908. Bilden är från Dorpat. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

erich och webb

Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .