Tisdagen den 20 april 1920. Erich har begått brottet att tala om biffar och kotletter och nu får man ingen ro. Snart är det den ena eller den andra som talar om läckra rätter, det börjar vattnas i munnen och man blir ännu hungrigare.

I dag har skräcken och oron för tältlivet blivit ännu större. En petition skall inlämnas med den enträgna önskan att vi inte här sätts i land utan istället i Konstantinopel eller någon annanstans där omständigheterna är bättre än här och varifrån man kan komma vidare.

Jag är mycket orolig för barnen. I tälten blir de med säkerhet sjuka, då de fortfarande sitter i mörka rum och först nyligen blivit feberfria. Ja Edmund hade ännu i dag hög feber och öronvärk. I lasarettet dör så fruktansvärt många barn. I går begrovs fyra, i dag fem.

Det sägs att Wrangel har intagit Tariupol. Det hör man naturligtvis inte genom engelsmännen, som lämnar oss helt ovetande alla politiska skeenden. Det måste ske något speciellt i världen. Till slut börjar nu tyskarna verkligen att tillsammans med de frivilliga kämpa mot bolsjevikerna.

Ryktena som Käthe Luther refererar verkar inte ha haft någon verklighetsbakgrund och var mera ett utslag av önsketänkande vad den tyska insatsen beträffar. En stad som heter Tariupol går inte att hitta, däremot nog och Tavripol eller Mariupol, men så långt kom Wrangel inte mera efter reträtten som varat sedan slutet av 1919.

Pjotr Wrangel var en herre som förstod sig på uniformer. Han klädde sig som en kosack då han ledde striden mot de röda i södra Ryssland. Bild Wikimedia Commons.
     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 


kaethe

Käthe (Katharina) Luther förde den nog-grannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Här porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb

Mary Luther var född Lieven   i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig där 1908. Bilden är från Dorpat. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

erich och webb

Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .