Det var egentligen meningen att åka tillbaka till stranden och fortsätta reda upp bagagehögen den här tisdagen den 13 april 1920. Men nu har Erich Luther fått fartygets desinfektionskammare i skick och nu skall den testas.
Käthe är först lite förargad över de ändrade planerna – men strax mycket tacksam för dem, för hon upptäcker att den tygsäck hon tagit för att bära saker från stranden tillbaka till båten är full med löss. Dagboken:

De spatserade också omkring på mig själv. Jag var alldeles ifrån mig. Olga Ivanovna och jag plockade i ett. Men när vi kom ner till lastrummet så blev det riktigt häftigt. Sakerna som låg vid trappan var övertäckta av ohyra, det vimlade av dem. Olga Ivanovna som också hade sina saker där satte sig ner och grät.
Sedan tog vi oss samman och bar ut sakerna. Strax därpå upptäckte Erich källan till lusplågan. En kadett som bodde i lastrummet hade lämnat sin mantel liggande. Den var så levande att den förmodligen hade kunnat gå själv.
Ynglingen fick genast plocka bort alla sina saker, de såg hemska ut och alla som gick förbi stirrade på dem med avsky.
Som provexemplar kunde nu kläderna först hängas i desinfektionskammaren och ångas, med gott resultat.
Och nu startade desinficerandet. Erich och jag hade tidigare grundligt tvättat kammaren som före det hade använts som hundavträde. Medan vi just höll på med det kom kaptenen förbi. Han granskade förehavandet och berömde det goda företaget. Han sa att vi var ”very naice”. Han var tacksam för att vi hjälpte honom. Han skulle tala med läkaren så att vi skulle få ett bättre rum.
Skall det hända månntro? Vi har i alla fall grundligt eldat på och hettat upp, putsat och tvättat och nu har man känslan att man kommit litet vidare och är lite renare.
I dag fick jag ett brev från fru Mühlenthal [tidigare föreståndare för cementfabrikens ungkarlshotell i Novorossijsk]. Hon och pastorn är på fartyget Brünn och skulle gärna träffa oss på ön.


Fotnot:

Käthe, Mary och Erich skriver för det mesta enbart om löss (tyska Läuse) men det finns ett otal arter, och dessutom loppor. Vill man fördjupa sig i temat ohyra och smittspridning rekommenderas t ex den svenska Folkhälsomyndighetens information eller Populär Historias artikel.


 

     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 


kaethe

Käthe (Katharina) Luther förde den nog-grannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Här porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb

Mary Luther var född Lieven   i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig där 1908. Bilden är från Dorpat. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

erich och webb

Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .