Hur påsknatten och påsksöndagen 1920 avlöpte ombord på s/s Rio Negro kan vi läsa om i Mary Luthers berättelse. Hon minns bland annat att fartygets kapten inte kom med sina gratulationer på lördag kväll utan först på söndag morgon:

Alla gick för att kyssa krucifixet, varefter man gick till vila. På morgonen såg man många i vita kläder. Kaptenen kom för att lyckönska flyktingarna. Alla barn fick ett färggrant ägg. Även våra små på isoleringshospitalet fick var sitt ägg och alla barn fick dessutom en bit choklad.

Sagorna om borschsoppa med pirog visade sig vara en saga.

Det serverades den vanliga diskvattensoppan, fårkött med puré, och en form av pudding d.v.s. uppsvullet, kladdigt ris med stora russin.

I fören hölls det en gudstjänst, och om jag inte missminner mig var det under dessa påskdagar som man firade ett bröllop. En ung flicka som var dotter till en hög militär och föräldralös och som med sina föräldrars vänner deltog i evakueringen, gifte sig med en inte helt ung änkling, en officer, en baron de Norman, som hjälpte Erich med sanitetsuppgifterna.

Det var ett vackert drag att detta unga par tackade nej, då kaptenen bad dem att inta supé med honom. De motiverade det med, att de även denna dag ville dela allt med sina vänner som varit dem trogna i svåra stunder.

 

Det finns inga bilder från fartygets påsk, men detta är Erich Luthers färgdiapositiv (av märket Autochrome, på glas) från ungefär 1916.

     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 


kaethe

Käthe (Katharina) Luther förde den nog-grannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Här porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb

Mary Luther var född Lieven   i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig där 1908. Bilden är från Dorpat. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

erich och webb

Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .