Västvärlden har firat påsk redan för en vecka sedan men nu först är det påsk enligt den julianska kalendern, gammal rysk påsk. Och det märks ombord på s/s Rio Negro med dess last av ryska emigranter, människor som ofta också annars tyckt att saker var bättre förr. Nu firar man den riktiga påsken.

Käthes dagbok:

Hela lastrummet är fyllt av förväntan. Nu är det kväll, alla bord är dukade, många av dem som vårt grannbord med en vit duk, blommor och ägg. Omkring klockan 10 (kl 22) kommer kaptenen antagligen för att gratulera och sedan kommer den ryska prästen för att viga bröd och ägg.

Äggen har kapten Cox [chef för flyktinglägret på Lemnos] bekostat flyktingarna, var och en av de 800 får ett.

Erich och jag besökte våningarna ovanför oss, där fanns verkligen några ståtliga bord med ägg, vin, kakor, ost, mjölk o s v.

Hon berättar inte om om överflödet där beror på att passagerarna som reser i dyrare klass får bättre servering eller om det är vägkost som folk haft med från Novorossijsk. Vardera är möjligt. Också Luthers har fortfarande med sig en försvarlig kista proviant, också om pengarna tryter.

Samma påsklördag noterar Käthe också att brodern Erich blivit utnämnd till "sanitetsinspektor", han skall övervaka desinfektionen och överhuvudtaget se till att ordning och reda råder.

"To beginn with" skall alla hängmattor, täcken och kläder på våt sida avlusas i desinfektionsrummet och vi själva alla tvättas och badas på tisdagen. Barnen skall skrubbas, bänkar, bord och golv tvättas. Måtte det allt kunna förverkligas och den här lusplågan få en ände.

På påsklördagen förs också de sista två av de fem barnen iväg till lasarettet där Luthers barnsköterska Alexandra "Tantong" Ohsoling är översköterska. Det är Ursula, 11 år och Fred, 4 år, som sent omsider får det litet bättre och hälsosammare än nere i lastrummet.

Det är på vippen att läkaren skulle ha skickat Ursula till lasarettet i land på Lemnos i stället, ett öde som enligt Mary Luther var betydligt värre. Men av en händelse finns det just två platser lediga hos Tantong. 

Käthe Luther som prövat på flera olika arbeten och studier var framför allt konstnär. Efter tre veckor ombord på evakueringsfartyg gräver hon på den julianska påsklördagen fram sina vattenfärger och målar vyn från s/s Rio Negros däck över stranden på Lemnos. Datumet på akvarellen är det julianska, enligt modern gregoriansk kalender var datumet den 10 april 1920.

 

 

     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 


kaethe

Käthe (Katharina) Luther förde den nog-grannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Här porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb

Mary Luther var född Lieven   i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig där 1908. Bilden är från Dorpat. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

erich och webb

Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .