Familjen Luther har sovit sin första natt inne – i ett lastrum med 400 andra människor. Det är mycket bättre än på s/s Braunfels där trängseln under däck var dubbelt större. Ändå betyder också den här tillvaron att man lever tätt, tätt inpå varann. Dag för dag blir allt flera sjuka, och de flesta smittor tycks drabba barnen, som ju då varken hade fått vaccineringar eller motståndskraft.

Efter yngsta barnet Edmund är nu också mittersta barnet Alf så sjuk att skeppsläkaren låter lägga in honom på "lasarettet" – en hytt där Luthers hemhjälp Alexandra "Tantong" Ohsoling sköter om barnen i isolering dygnet runt. Det är en lättnad för föräldrarna för förhållandena uppe i hytten är ändå bättre än nere i lastrummet.

Käthe noterar att också nästäldsta Tyra har feber och "måtte hon snart få utslag" så att hon kan flytta över till Tantong.

Det har hon inte fått, men däremot löss. Mary är förtvivlad, skriver svägerskan Käthe.

Långt borta på Krim har general Pjotr Wrangel funderat i några dagar på den brittiska regeringens ultimatum till honom att sluta fred med bolsjevikerna. Nu har han svaret klart. Det skall väl gå för sig med fred, skriver han, men han tror inte på några löften bolsjevikerna ger om amnesti, och därför måste britterna lova först att ta ansvar för att evakuera alla från Krim som inte vill stanna. Wrangel skriver att det behövs ett två månaders vapenstillestånd och övergångsperiod först, och att britterna och fransmännen måste försörja både den militära och den civila befolkningen på Krim under tiden.

Historikern Lauri Kopisto menar (2011) att Wrangel är väl medveten om att britterna inte vill vara med om ett likadant evakueringskaos som i Novorossijsk och inte heller har råd att försörja befolkningen i månader, och att han därför bara försöker dra ut på saken, i hopp om att bolsjevikernas välde skall falla ihop inifrån.

Britterna försöker få förhandlingskontakt med Lenins regering men det går trögt då det brittiskt stödda kriget i söder inte verkar ta slut. Namnet på den brittiska styrkan byts ut och den blir lite mindre, kommendören byts ut, marinministern Churchill kan p g a regeringens majoritets ogillande inte längre hålla direkt kontakt med det vita befälet men däremot fortsätter den kungliga brittiska Svartahavsflottan att leverera material till Krim.

Inte minst ligger de brittiska slagskeppen (och till och med ett hangarfartyg) kvar i närheten av Krim och håller de vita trupperna under sitt "artilleriparaply". Det var väl synlig kanonbåtsdiplomati.

 

 

 

     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 


kaethe

Käthe (Katharina) Luther förde den nog-grannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Här porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb

Mary Luther var född Lieven   i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig där 1908. Bilden är från Dorpat. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

erich och webb

Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .