Fartyget s/s Braunfels ligger för ankar utanför Konstantinopels hamn, och ingen får lämna det och karantänen förutom för rundlig betalning. Mary och Erich Luther med sina fem barn och sina två medhjälpare är tvungna att stanna kvar ombord. Dagarna blir disiga och kalla och det finns inte annars heller mycket att minnas med glädje härifrån, tycker Mary senare:

Tevattnet utdelades mycket sparsamt, så att en stor familj som vi blev mycket besvikna. 

Vattenfrågan var mycket underlig. För tvättning måste vi nöja oss med två-tre små vattenfat fyllda med halvsaltigt vatten, som pumpades och fördelades från maskinrummet under avundsjuk övervakning av hinduerna. Hela raden tvättade snällt först ansiktet fram till öronen, sedan händerna i samma vatten, börjande med den som ansågs renast. 

Ett kolorerat vykort från Konstantinopels hamn vid sekelskiftet 1900, tillgängligt från amerikanska kongressens bibliotek. 


Med resten av vattnet rengjordes sedan ännu nattkärlen. Efter detta bars smutsvattnet utan blygsamhet över hela fördäcket till det hörn där det var tillåtet att kasta vattnet över bord.

Mycket snart förbjöd vi också de större barnen att besöka toaletten – så hårresande smutsiga och moraliskt omöjliga var dessa lokaliteter, vilka väl också kan ses som måttstock på ett folks kultur. 

Eftersom vi hade vårt läger tätt intill fältköket, där ju ”kipitok” [det heta vattnet] fördelades av en del av besättningen, trängde sig en kö av människor förbi oss från tidig morgon till sena kvällen. Liksom på en upphöjd teaterscen, vår lastlucka, framfördes vår barnkammares mest profana och intima förehavanden i den talrika publikens åsyn. 

Vi vuxna tvättade och kammade oss, åt och drack, skrattade och grät, hela tiden omgivna av dessa påträngande, nyfikna, indiskreta ligor.

Under tiden i Novorossijsk: Största delen av de brittiska flygvapensoldaterna lämnar Novorossijsk den 24 mars med det brittiska transportfartyget HMT Baron Beck.  

Evakueringen blir allt mera kaotisk då soldater och officerare i de ryska vita styrkorna ser att de inte kommer att kunna evakueras. Kosacker som inte får med sina hästar skjuter dem hellre än lämnar dem åt de röda, och hamnbassängen fylls med hästlik. 

Det mest kända fotografiet av evakueringen av Novorossijsk, tillgängligt via amerikanska kongressens bibliotek. Bilden är inte daterad men av trängseln att döma är det fråga om de sista veckorna. Tegelbyggnaden i bakgrunden är högst sannolikt en passagerarterminal och hamnkontor, och numera (kraftigt ombyggt pga krigsskador) kontorsbyggnaden för Novorossijsk spannmålsterminal (Новороссийский Зерновой Тегминал). (Här uppgav jag tidigare att husen uppe på kullen var familjerna Luthers, Lampes och Lievens - det stämmer inte).

 

     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 


kaethe

Käthe (Katharina) Luther förde den nog-grannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Här porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb

Mary Luther var född Lieven   i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig där 1908. Bilden är från Dorpat. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

erich och webb

Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .