Måndagen den 15 mars 1920

Fronten mot de röda gardena bryter samman i norr och de vita styrkorna kommer i oorganiserad reträtt mot Novorossijsk, eller helt enkelt byter sida eller försvinner.

Den 15 mars lämnar den brittiska expeditionskårens överbefälhavare general H C Holman lämnar Jekaterinodar, Anton Denikens och frivilligarméns tidigare högkvarter, vet historikerna.

Käthe Luthers dagbok vet vart högkvarteret flyttats:

Denikin har flyttat in i direktörshuset med sin stab. Staben och madam Denikin och dottern skall engelsmännen ta till England.

Huset är det samma där Luthers bodde under de första åren i Novorossijsk.  


Direktörshuset där general Denikin med sin stab flyttar in de sista dagarna i mars. 

Erich Luthers glasdiapositiv var möjligen ursprungligen i färg, eller avsett att vara i färg >>>


Högkvarterets ankomst bidrar inte på något sätt till trygghetskänslan i Novorossijsk. Enligt beräkningar i efterhand kom en halv miljon flyktingar och flyende militärer till staden under de sista veckorna.

Käthe:

Det är fruktansvärt svårt att komma fram till ett resultat eller beslut för det dyker hela tiden upp nya fakta eller möjligheter. I dag har vi igen på allvar funderat på hur det skulle vara att stanna kvar här, vänta på bolsjevikerna och arbeta vidare med dem. Alla arbetarna har ju förklarat att Erich gott och väl kan stanna kvar och att inget kommer att hända honom.

/…./

Stackars Erich är alldeles trött och deprimerad. När skall beslutet tas ? Fröken Georgievskaja sade redan i går kväll att vi skall göra oss klara, inom några dagar måste vi iväg. /…./ Allstså har jag i stor hast packat min kappsäck och tillsammans med Tantong fyllt en ganska riklig låda proviant. Kläderna har vi låtit tvätta.

 

Knappa tider – strömming och potatis, har Erich Luther skrivit i albumet under den här stämningsfulla bilden som han antagligen tagit med trådutlösare. Bilden är från omkring 1910, runt bordet Erich, hustrun Mary och t h syster Käthe. Tio år senare hade samma trio verkligt knappa tider och mycket mera orsak att ha allvarliga överläggningar.

 

 

 

 

 

 


     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 


kaethe

Käthe (Katharina) Luther förde den nog-grannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Här porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb

Mary Luther var född Lieven   i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig där 1908. Bilden är från Dorpat. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

erich och webb

Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .