Söndagen den 14 mars besöker Erich Luther igen den danska vicekonsuln Lyngby. Med sig har han hustrun Marys kusin Bruno Lieven, som efter att ha sovit på saken nu går med på att borga för 300 pund sterling som Luthers behöver för sin utresa. Pengarna kan då fås som lån av danska konsulatet.

Käthes dagbok:

Men det dyker alltid upp komplikationer. För det första kan man tvivla på att summan räcker för hela resan, och för det andra vekar det mycket osäkert om vi kommer dit vi vill, nämligen till Prinsöarna där vi kunde vänta på en resa vidare, och inte till exempel till Cypern eller Saloniki. Saken måste grundligt övervägas och avvägas. Vi har alltid våra stora rådslag i sängkammaren. Erich ligger utsträckt på en bädd på golvet, Mary och jag sitter på Marys säng. Det är den enda någotsånär lugna platsen i huset.

/…/ Trunoffs har åkt till Konstantinopel. Bara den stackars gamla sjuka modern har lämnats kvar.

De lutherska barnen hösten 1919 i Novorossijsk, på den sist kända gruppbilden före avfärden. Från vänster Tyra, Alf, Fred, Edmund och Ursula, som var äldst.

     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 


kaethe

Käthe (Katharina) Luther förde den nog-grannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Här porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb

Mary Luther var född Lieven   i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig där 1908. Bilden är från Dorpat. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

erich och webb

Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .