Familjen Luther skall hem till Helsingfors från Berlin och tåg och fartyg står till buds. Det finns fartyg som går direkt från Tyskland till Helsingfors, men med tanke på i sjöfartsväg hittills så vill Erich hålla fartygsresorna korta. Det blir istället tåg till Sassnitz på Rügen, och därifrån med båt till Trelleborg i Skåne.

Fredagen den 11 juni 1920 gör Käthe Luther den sista noteringen i sin dagbok från resan. Då sitter hon på däcket till färjan Konung Gustav V Adolf och ser den svenska kusten dyka upp. 

Det är fortfarande alldeles ljust ute (klockan åtta på kvällen) men kallt. Vi är snart i Trelleborg. 

Vi har suttit i fartygets för och glatt oss åt Rügens skönhet. Så satt vi också för två veckor sedan och solade oss och gladde oss åt det Adriatiska havets härliga blå färg. 

Östersjön är visst alldeles annorlunda. Havsdoften är så mycket kraftigare, färgen så kall och grågrön. 

Borta på Krim har general Pjotr Wrangel inte tid att begrunda havets färg och doft. Den brittiska regeringen reagerar på fredagen på Wrangels offensiv som startat på måndag med att besluta att alla rester av The British Military Mission måste lämna Ryssland. Men rollerna är ombytta och nu är det de nästan 600 brittiska militärerna på Krim som är ”frivilligarmén”. De har sitt huvud för sig. 

 

 

 

 

 

 

http://kommandobryggan.se/sj/kgvalla.htm

     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 


kaethe

Käthe (Katharina) Luther förde den nog-grannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Här porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb

Mary Luther var född Lieven   i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig där 1908. Bilden är från Dorpat. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

erich och webb

Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .