Familjen Luther har anlänt till München där de får hjälp och uppmuntran av släktingar. Marys syster Ellen Lieven och Erichs och Käthes syster Agnes Luther har lagt manken till för att familjen på flykt skall ha lite hemtrevnad under några dagar på hotellet Roten Hahn. Också barnen kan räkna med lite andra nöjen än isoleringshospital, skriver Käthe i sin dagbok:

På onsdag (2.6.1920) var Agnes, Ursula, Tyra och jag till en utställning av julkrubbor . Visst är den storartad och fin. Ursula och Tyra var också helt hänförda.

Vid barnamordet i Betlehem blev Ursula mycket upprörd. Och då hon i fonden upptäckte en kvinna som flydde med sitt barn ropade hon ivrigt: ”Titta där, där förs den lilla Moses kvickt undan”.

Samlingen av julkrubbor/ jultablåer är alltså det bayerska nationalmuseets, och den finns fortfarande kvar, förmodligen ännu mera påkostad (se Krippensammlung). Och den som räddades undan Herodes förföljelse av små gossebarn i Betlehem var ju Jesus, inte Moses. Men det var länge sedan Ursula hade möjlighet att senast lyssna på en religionstimme eller en predikan.

Eller hörde Käthe fel? Sa Ursula kanske Messias? Det här är en av historiens olösta gåtor.

Men klart är att barnen hade alla möjligheter att leva sig in i flyktingdramat och blodbadet 1900 år tidigare.

     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 


kaethe

Käthe (Katharina) Luther förde den nog-grannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Här porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb

Mary Luther var född Lieven   i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig där 1908. Bilden är från Dorpat. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

erich och webb

Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .