Novorossijsk 2: Utsikterna dåliga

 Fredagen 12 mars 1920 .

Erich Luther är fortfarande vankelmodig och ångrar sig att familjen inte åkte med det danska fartyget på måndag, berättar Käthe Luther i sin dagbok. Och vidare:

Utsikterna är dåliga här. Missionen skall bort. Bolsjevikerna sägs redan vara i Jekaterinodar [numera Krasnodar, flygvägen cirka 100 kilometer bort] och så snart engelsmännen är borta kan man säkert vänta dem hit. Då gäller det kanske att vara redo att plötsligt, på ett par timmar vara färdiga att ge sig iväg.

Fröken Georgievskaja [ en engelskkunnig ryska som bodde hos Luthers för att fungera som tolk för de brittiska officerarna] som alltid har de färskaste nyheterna för oss sa i kväll att det kan hända inom 4-5 dagar. Så det gäller att packa allt och vara redo.

Add a comment

Läs mer...

Novorossijsk 1: Missionärerna tar över köket

Torsdagen den 11 mars 1920 är en upprörande dag hos familjen Luther i Novorossijsk. Inte nog med att mera eller mindre bekanta människor dagligen knackar på dörren för att få husrum för några nätter, huset är också fullt av officerare från den brittiska militärexpeditionen – The British Military Mission in South Russia – ”missionärerna” som Käthe Luther kallar dem i sin dagbok.

Nu har de också tagit med sig en engelsk kock.

Add a comment

Läs mer...

Novorossijsk 3: Obekväma tider

Lördagen 13 mars 1920

börjar i irriterad stämning. Käthe antecknar, som alltid på sitt modersmål tyska (här i min översättning):

På morgonen då vi inte ännu var ur våra rum hörde jag hur någon knackade på matsalsdörren och därefter hur överstelötjant Bingham talade med Erich. Erich hade spelat på harmoniet ungefär klockan 8 och Bingham bad honom nu att inte musicera före officerarna ätit sin frukost, för många av dem jobbar in på natten och de vill sova på morgonen. Jag tycker det var rätt oförskämt. Vilken kalabalik ställer de inte till med på morgnarna redan klockan 7 då Denitsjikarna springer upp och ner efter vatten, eller då de själva kommer hem på natten. Trots all sin hövlighet och sina goda maner och trots att han talar tyska tycker jag han är rätt osympatisk.

Med ”die Denitschicks” syftar hon antagligen på ryska officerare ur Anton Denikins vita ”frivilligarmé” inhysta någonstans i huset, och ”de själva” är de brittiska officerarna. Både Käthes och Mary Luthers skildringar genomsyras av en motvilja mot britterna – som ju just besegrat Tyskland i kriget – och hos Käthe vaga förhoppningar om att Tyskland eller åtminstone Polen skall komma till de vitas undsättning.

Add a comment

Läs mer...

     

 

De viktigaste källorna

  • Reise-Tagebuch 1919–1920, K. Luther, opublicerad dagbok från 6/19.11.1919 till 29.5/11.6.1920 (juliansk/gregorianskt datum)
  • Unsere Reise. Mary och Erich Luthers redogörelse för familjens flykt från Novorossijsk 1920, delvis i översättning till svenska av Birgitta Geust. Opublicerad.
  • Käthes Lebens Schicksal. Opublicerad minnesskrift av systern Bärbi Luther.
  • Gone to Russia to fight. The RAF in South Russia 1918-1920. John T Smith 2013. Amberley Publishing.
  • From Dublin to South Russia & Return Journey. Anatomy of a Soldiers Journey. Blogg av Clare Scott på southrussiadiary.wordpress.com, läst 2020.
  • Chirchill's Secret war with Lenin. British and Commonwealth Military Intervention in the Russian Civil War, 1918-1920. Damien Wright 2017.
  • The British Intervention in South Russia 1918-1920. Doktorsavhandling vid Helsingfors universitet av Lauri Kopisto 2011.
  • Erich Luther 1881-1965. Värnpliktsstrejkaren som moderniserade en rysk cementfabrik vid Svarta havet. En balttysk-finlandssvensk familjekrönika. Av Carl-Fredrik Geust. Ingår i boken Framtidsbyggare. Finlandssvenska tekniker 6, utgiven i Vasa 2007 med stöd av Tekniska föreningen i Finland TFIF, red Johan Stén. 

 

 

Dagböckerna

 

kaethe
 Käthe (Katharina) Luther förde den noggrannaste dagboken över tiden i Ryssland och under flykten, hon skrev flera gånger i veckan. Hon var född 1885 som sjätte av åtta barn. Sex av syskonen nådde vuxen ålder. Hennes intresse var främst konst, och hon verkade på 1930-talet som teckningslärare i Ekenäs. Ovan porträtterad i Novorossijsk av brodern Erich.

mary for webb  Mary Luther född Lieven var född i Riga 1881. Hon verkade som lärare i Dorpat (Tartu) då hon träffade Erich Luther, och de gifte sig i den staden i 1908. Bilden är därifrån. Hon skrev en berättelse om flykten från Novorossijsk ungefär ett år efter ankomsten till Finland.

 erich och webb Erich Luther, född 1881 i Helsingfors och jobbade hela sitt liv som ingenjör, först i Ryssland och sedan i Finland. Han var också en kunnig amatörfotograf och har lämnat efter sig bland annat färgbilder från Novorossijsk. Han kompletterade på 1950-talet sin hustru Marys skildring av flykten från Novorossijsk. Här  ses  han  år  1953  med  barnbarnet Mathias L .